Platform Duurzaam Fryslân
 
 
 
PDF nieuwsbrief - oktober 2014
 
 
 
 
 
FFDW - Regiobijeenkomsten - De omwonenden aan zet

FFDW - 39 kansrijke kandidaten - reservelijst - 10 mei 2014
 
 
Omrop Fryslân - Moai Fryslân (Enerzjy) 5 april 2014
 
 
 
 
 
 
Fryslan foar de wyn van start - PDF - Friese Milieu Federatie - CHFM
 
Fryslân foar de wyn – PDF - Friese Milieu Federatie - CHFM
 
 Nieuw: Film windenergie
 
 
 
- persbericht 19 december 2011
 
 
Friese Windturbineeigenaren slaan de handen ineen
Vereniging PDF ogericht  juni11
 
 
 

 

Windkaart
Windkaart
Bron: KNMI.nl
Energienieuws in de media
 
Dutch Windwheel af in 2025 - Duurzaambedrijfsleven.nl 25-5-2016
Onderzoek naar lage aantal SDE+ aanvragen windenergie  - windenergie-nieuws.nl 11-5-2016
 
Nederland ligt ver achter met duurzame energie - duurzaambedrijfsleven.nl 6-5-2016
 
Duurzame energie in 2020 - duuraambedrijfsleven 23-4-2016
 
 
Sluiten van kolencentrales levert miljarden op - natuurenmilieu.nl 10-4-2016
 
 
 
CBS 20% groei windstroom in 2015 - Windenergienieuws.nl 29-2-2016
 
 
Mondiale CO2-taks dichterbij - duurzaambedrijfsleven.nl 12-2-2016
 
 
25000 stekkerauto's als mobiele buffercapaciteit - duurzaambedrijfsleven.nl 10-2-2016
 
 
Trechterwindmolen komt naar Nederland - Elektrotechniek365.nl
 
 
Energierapport: Transitie naar duurzaam - Rijksoverheid.nl 18-1-2016
 
 
Minder CO2-uitstoot door warm weer en zuinigere autos - CBS & Ensoc.nl
 
2015 Recordjaar voor windenergie - windenergie-nieuws.nl 5-1-2016
 
 
 
 
CO2-uitstoot daalt dit jaar & Smog-alarm Beijing - duurzaambedrijfsleven.nl 8-12-2015
 
Qurrent maakt van windmolenpark een pretpark - duurzaambedrijfsleven.nl 3-12-2015
 
 
Klimaatopwarming bedreigt onze veiligheid - energienieuws.nl 30-11-2015
 
 
 
Lokaal energie opwekken is serious business - energienieuws.nl 20-11-2015
 
Advocaat van de aarde: Ecocide - VPRO Tegenlicht 15-11-2015
 
 
Windstroom voor treinen - DuurzaamBedrijfsleven 27-10-2015
 
Alleen kleine energieleveranciers weerstaan goedkope kolen - DuurzaamBedrijfsleven.nl 27-10-2015
 
 
 
 
Gratis tablet is niet zo heel gratis - Telegraaf.nl 13-10-2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Urgenda wind historische klimaatzaak - urgenda.nl 24-6-2015
 
 
Grazende koe levert energie - energienieuws.info
 
 
 
 
 
Lantaarn op wind- en zonneenergie - Windenergienieuws.nl
 
Maximale gaswinning verder teruggeschroefd - energieoverheid.nl 22-4-2015
 
 
 
 
 
 
 
 
Eis: Borssele moet dicht voor onderzoek - WiseNederland.nl - 25-2-2015
 
Is er genoeg geld voor sloop Borssele? - WiseNederland.nl - 25-2-2015
 
 
Wetterskip voorziet Watercampus van biogas - energienieuws.nl 20-2-2015
 
 
 
Groningen naar Raad van state - energienieuws.nl 12-2-2015
 
 
 
 
Nieuwe windtechnologoie: Ewicon-concept TU-Delft - duurzaambedrijfsleven 14-1-2015
 
Afsluitdijk geen optie voor het kabinet - Frieschdagblad.nl 14-1-2015
 
Wind levert 7% elektriciteitsproductie - Duurzaam-actueel.nl 8-1-2015
 
Onzekerheid na molenbesluit - lc.nl 18-12-2014
 
 
Staten wijzen referendum windmolens af - OmropFryslân.nl 10-12-2014
 
Burgerinititatief voor referendum windmolens - OmropFryslân.nl 8-12-2014
 
 
 
 
 
 
 
Windenergie: het grotere verhaal - Leeuwarder Courant 13-10-2014
 
 
Nieuwe vrijstaande windmolens - Leeuwarder Courant 1-10-2014
 
Windmolens géén bedreiging vogels - Friesch Dagblad 22-9-2-14
 
Frankrijk test verticale windmolen op zee - duurzaamnbedrijfleven.nl 19-8-2014
CO2 verergert algengroei - energienieuws.nl 15-8-2014
 
 
 
Te gast: Vóór Noordenwind - Leeuwarder Courant 12-6-2014
 
 
Obama maakt zich sterk voor klimaatbeleid - duurzaambedrijfsleven.nl
 
 
 
 
 
 
Fryske Gea: Molens bij wegen en bedrijven - itfryskegea.nl april 2014
 
58 initiatieven voor windenergie in Fryslân - Fryslan foar de Wyn 3-4-2014
 
Windmolens op land beter - lc.nl 1-4-2014
 
Gratis plek voor nieuwe windturbines - De Groene Courant 18-3-2014